Kontakt:

Tom Ottmar
Sofies gate 66C
0168 OSLO
☏ 905 99 290

CV

Tom W. Ottmar F. 1961, skilt, 2,00 barn
Utdanning:
 • 1988-90: Norsk journalisthøgskole
 • 1987-88: Psykologi grunnfag, Universitetet i Oslo
 • 1981-83: Programingeniørkurs NRK
 • 1981: Ex. phil
Arbeidserfaring, HOVEDPUNKTER
(se detaljert oversikt nedenfor):
 • 2018 -> For tiden jobber jeg med en fagbok om status innen forskningen når det gjelder de "vanskeligste" spørsmålene: hva materie egentlig er, hvordan universet skal forstås, hjernens rolle og funksjon, bevisstheten, mv. Det er et krevende og ambisiøst prosjekt, men jeg håper jeg skal få til noe som er lesbart og av verdi.
 • 2018. Talent Norges delingsverktøy, et lukket administrasjonssystem som benyttes av alle kultursatsingene til å rapportere om virksomheten, holde orden på folk og fakta - og dele kunnskap og nyheter.
 • 2018. Menumotor.com, en meny for nettsteder - som gjør at man kan navigere enkelt og ekstremt raskt, selv om nettstedet består av mange sider og har en kompleks struktur. Tilgjengelig på forespørsel.
 • 2016-17. Adpointnet.com, som er en ny inntjeningsmetode for medier og nettsteder. Samtidig er det en annonsekanal som bl.a. garanterer at brukerne faktisk responderer slik annonsøren ønsker. Og det gir brukerne "gratis penger" som de kan kjøpe innhold, varer og tjenester for. Ferdig utviklet, ikke lansert ennå.
 • 2011-16. Anitool.com, et semiprofesjonelt/profesjonelt verktøy for å lage javascript/html/css-baserte animasjoner og fortellinger. Anitool.com er ferdig utviklet, men ikke kommersialisert.
 • 2014. Opprettet Allworldheadlines.com, som henter inn toppsaken fra de største avisene over hele verden og presenterer dem automatisk oversatt til engelsk. Avviklet.
 • 2013. Strategi for kulturnæring i Oslo kommune. Jeg skrev store deler av denne på oppdrag fra Kulturmeglerne høsten 2013.
 • 2010. Mylder Monitor ble kraftig forbedret og løpet av året utviklet og testet jeg også to andre produkter i markedet: Massevis.no og Blivarslet.no. Det første er/var et annonsenettverk for små nettsteder, det andre en mekanisme for overvåking av søkemotorer. Begge ble lagt til side etter svake økonomiske resultater, men de gav verdifull kunnskap.
 • 2009. Utviklet Mikroland.no for egen maskin og regning. Formålet var å samle inn og formidle ultralokal informasjon i lokalmiljøet - som et Facebook for folk i samme område, uavhengig av kjennskap og vennskap. Ideen er gyldig som aldri før, tjenesten ble utviklet, men det var vanskelig å få momentum.
 • 2008-2009. Utviklet Svar.no for Aftenposten. Tjenesten ble lansert i januar 2009 og ble bemannet med et par journalister, men ble lagt bort et par måneder senere pga. finanskrisen.
 • 2001 - 2007. I disse seks årene har jeg etablert to nettbaserte selskaper: Altomreiser.no og Mylder.no (som såvidt er i drift fortsatt), samt jobbet litt med reiseliv i Aftenposten (fast ansatt reportasjeleder for reiseliv i Forbruker.no) og som konsulent for NRK. Innenfor denne rammen har jeg også etablert aStart.no (en temaguide) og Videoforklaring.no (produksjonsselskap for screencasts)
 • 1996 - 2001: Gründet og drev alene ABC Startsiden (www.startsiden.no) de første tre årene - og deretter som daglig leder i to år med ca 10 ansatte. Etablerte og drev i 1998/99 dessuten et webproduksjonsselskap (Metamedia) sammen med Thomas Parsli.
 • 1981 - 1998: Tilsammen 14 ulike engasjementer og ansettelser i NRK. Jeg var bl.a. en av to personer som etablerte nrk.no (dengang NRK Interaktiv) i 1995/96.
 • For øvrig allsidig erfaring gjennom mer enn 25 år fra DE FLESTE områder innen media, på både teknisk, journalistisk og strategisk side. Jeg har jobbet med radio, tv, videoprouksjon, lys/lyd/scene, tidsskrift, faglitteratur - og masse internett.

Arbeidserfaring – DETALJERT, KRONOLOGISK oversikt
(faste stillinger, engasjementer, vikariater og oppdrag):

2009 - i dag: Produktutvikling
Fra 2009 har jeg drevet produktutvikling i eget selskap. Dette har så langt resultert i en rekke produkter/tjenester: Freecoin.no, Anitool.com, Allworldheadlines.com, Mikroland.no, Massevis.no, Blivarslet.no, Videoforklaring.no). Mange er senere avviklet. Freecoin.no er nå hovedprosjektet.

2008-2009: Svar.no
Jeg ble invitert av Aftenposten til å utrede en ny tjeneste, som gjennom prosessen ble til Svar.no. Fra mai/juni 2009 og frem til nyttår utviklet jeg så tjenesten i Drupal og den ble satt i drift på vinteren 2009 med to journalister og meg selv som ansatte. Deretter smalt finanskrisen inn og prosjektet ble skrinlagt utpå våren..

2007: Nettvideoproduksjon
Jeg har begynt å gå bakover karrieremessig og har tatt opp gamle kunster i ny sammenheng. Nettet er modent for video og min første virksomhet på området har manifestert seg i videoforklaring.no, produksjon av screencasts.

2005 - i dag: Gründer, daglig leder og redaktør for Mylder AS
Mylder er en av landets største og mest avanserte nyhetsagenter, som samler inn alt som publiseres av journalistisk innhold fra mer enn tusen kilder. Tjenesten eies sammen med Aftenposten.

2005: Reportasjeleder i Aftenposten Forbruker for området Reise
Aftenpostens forbrukersatsing ble lansert i februar 2005 og har hatt gode besøkstall fra første dag.

2001-2004: Gründer, Redaktør og daglig leder for Alt om Reiser
Alt om Reiser er en reiseguide for folk flest. Den presenterer et utvalg av de de mest besøkte og populære reisemålene for nordmenn rundt om i verden og inneholder dessuten oversikter over selskaper, charterturer, hoteller og alt annet innen reiselivet. Her kan/kunne du også kjøpe flybilletter og charterturer.

1996-2001: Gründer, redaktør og daglig leder for ABC Startsiden:
ABC Startsiden er et av Norges aller største nettsteder. Jeg lagde tjenesten sommeren 1996 og drev den frem til mai 2001 (de to siste årene på heltid), da den ble overtatt av Telenor Nextra og Schibsted. ABC Startsiden er en kompakt, komplett og enkel oversikt over sentrale tjenester på Internett – sett fra et norsk utgangspunkt.

1998-99: Innehaver og partner i MetaMedia d.a.
... som bl.a. produserte tjenester for Norges forskningsråd, Gyldendal, og Juristenes Informasjonssenter.

1996-98: Prosjektleder og redaktør for NRKs intranett, Torget
Prosessen startet med en utredning/analyse (200 siders rapport) og deretter etablering/utvikling av intranettet til å bli NRKs viktigste interne informasjonskanal. I 2001 dunket Torget ut Tidssignalet, internavisen.

1997: Internettansvarlig for NRK Aktivum
(delt 50/50 med jobben som ansvarlig for intranettet) I NRK Aktivum bygde jeg i løpet av noen måneder opp deres webtjeneste, som bl.a. tilbyr lyd- og video via nettet og omfatter en nettbutikk med online bestilling av ulike produkter.

1996: Gründer og prosjektkoordinator i NRK Interaktiv
Mitt arbeid med Internett startet våren 1995 med at en kollega (Rolf Brandrud) og jeg “oppdaget hva som kom” og ba kringkastingssjefen (Einar Førde) om mandat til å utrede fenomenet. Vi reiste rundt i Norden og England for å snakke med aktører og skrev en tjukk rapport til ledelsen i NRK om den strategiske betydningen av nettteknologi og Internett i særdeleshet. Dette resulterte i opprettelsen av NRK Interaktiv våren 1996.

1993-95: Vaktsjef i NRKs bedriftsavis «Tidssignalet»
Fast og fullt ansatt.

1995: Redaktør for Kvasir, Norges største nettkatalog
I løpet av noen måneder gikk jeg gjennom og omstrukturerte og ryddet opp i Kvasir.
Frilans

1994-95: Fagoversetter for Comtext as
Stort sett drev jeg oversettelse fra engelsk til norsk av datafaglig litteratur (f.eks. PC Magazine).
Frilans

1992-93: Redaktør av «Håndbok for arbeidssøkere» for Arbeidsdirektoratet
Arbeidsdirektoratet. Boken er på 100 sider og er distribuert i et opplag på ca. 400 000 eksemplarer.
Frilans

1993: Redaktør av «Tele Mobil Forum», Telenor Mobils kundemagasin
Frilans

1992: Journalist i NRK P2s Sånn er livet

1991-92: Journalist i «Fakta»
Skandinavisk populærvitenskapelig tidsskrift Her skrev jeg et betydelig antall artikler om alt fra bioteknologi, via fremtidens energiformer til kunstig intelligens og ufoer … Et meget bra tidsskrift.

1991: Journalist i NRK Østlandssendingen
Med hovedvirke på nyhetsdesken. Karrieremessig merkepunkt: Kunngjøringen av salutten fra Akershus ved Kong Olavs død …

1990: Journalist i NRK Dagsnytt
Utegående og stillesittende reporter …

1988: Fotograf i NRK Dagsrevyen (sommerjobb)

1987-88: Teknisk sjef i Radio Nova
Ved siden av studier

1987: Reporter i NRK P2-redaksjonen (sommerjobb)
Bl.a. programleder i Midt i Trafikken … (tro det eller ei)

1986-87: Produsent i Narcissus film og video as
Produserte informasjonsvideoer, bl.a. for SAS (midt i smiletiden)

1983-1986: Programingeniør i NRK
I denne tiden var jeg innom lysavdelingen i Fjernsynet, generell radioproduksjon og til slutt med ansvaret for en hørespillproduksjon (Alice i Eventyrland) med fullt kringkastingsorkester og et tjuetalls skuespillere.

1982-86: Teknisk ansvarlig og programmedarbeider i RadiOrakel
Bygde bl.a. opp deres kontrollrom/studio, som var i bruk i altfor mange år. Jeg var med på den spede oppstarten, i de fantastiske pionerårene.

1980-84: Lyd- og lystekniker på Chateau Neuf. Lys og lyd i Storsalen og Kjelleren (Betong).

Frilansvirksomhet som lyd- og lystekniker i film- og teaterproduksjon

Produksjon av brosjyrer og aviser fra eget selskap for ulike oppdragsgivere

---------------------

NOEN GODE MINNER fra gamle nettdager:

Studietur Sommeren 1997 var jeg på en tre-ukers studietur til USA for å besøke noen av de fremste aktørene i Internett- og mediemarkedet. Reisen gikk til Los Angeles, Silicon Valley/San Francisco, Atlanta, Boston og New York – og blant de besøkte bedriftene var: Wired, SunLabs, Silicon Graphics, Wayfarer, Marimba, VDONet, Pointcast, CNN, The Media Lab/MIT og NBC. I tillegg ble det tid til tre konferanser; IABC (informasjonsfaglig), WebInnovation (Internett) og E3 (dataspillindustrien). En fyldig dag-for-dag-rapport ble produsert underveis og publisert løpende på Internett: ottmar.no/reisebrev/

Konferanser Jeg har deltatt på ulike konferanser, bl.a. WWW5 i Paris (1995), Digimedia i Montreux (1996), Online Information i London (1996), Internet World i London (1996), E3 i Atlanta (1997), WebInnovation i San Jose (1997), IABC i Los Angeles (1997), Internet Content 99 i San Francisco (1999), WWW9 i Amsterdam (2000), Internet Content 2000 i New York og Imagina i Monaco (vel — den siste var visst i 1986 …). Lærerikt? Ja, avgjørende.


Oppdatert: 18.08.2019 kl. 11:52