Torsdag 26. juni '97
NBC
Oversikt over reisebrevene
NBC (National Broadcasting Company) er USAs desidert største TV-stasjon, og de har meget klare (og for oss interessante) tanker om hva nytten av interaktive medier er for dem. De har beina godt plantet på bakken og ser Internett først og fremst som en støttetjeneste til hovedproduktet, som er og blir TV-sendingene.

Tro ikke dermed at NBC er forsiktige eller redde for å gå inn i det elektroniske landskapet på noe vis. NBC Interactive består i dag av ca. 90 personer, hvorav de fleste er plasssert i Burbank/Los Angeles, mens altså ledelsen og en del nøkkelpersoner befinner seg ved NBCs hovedkontor i Rockefeller Center, midt på Manhattan. NBC har faktisk tjent litt penger på Internettvirksomheten sin (gjennom reklameinntekter) og har bygd seg opp gradvis. I dag rangerer de blant de 15 best besøkte amerikanske nettstedene.

NBC samarbeider med Microsoft om den omfangsrike nyhetstjenesten MSNBC og driver på egenhånd CNBC (finansielle tjenester), NBC Sport (hvor 9 millioner mennesker var innom under OL i fjor) og hovedområdet NBC.com, som er mest underholdningsrettet. (Merk forøvrig at det er slik amerikanerne nå oppgir URLer: De dropper http://, de dropper også www og eventuelle «slasher» – og står altså igjen med bare det rene domenenavnet, evt med underdomene, hvis dette er noe annet enn www. Det heter altså CNN.com, CANON.com etc. Firmanavnet kan gjerne skrives med store bokstaver, det er uktitisk.)

Konkurransen kommer
NBCs vurdering er at de om kort tid vil få konkurranse fra ca. 200 nye kanaler når de digitale satellittene kommer (den første direktesendende, digitale satellitten er alt i virksomhet, og har skapt betydelig press i markedet allerede). For NBC handler dermed alt om å beholde posisjonen som USAs største riksdekkende nettverk (de andre er CBS og ABC). NBCs styrke i USA kan på mange måter sammenlignes med NRKs i Norge, forskjellen er likevel at NBC (og de to andre) er kommersielle.

– For å takle den fremtidige konkurransen, må NBC satse på ny teknologi og gjøre seg kjent med alle muligheter og utfordringer, sier Peg Murphy (se bildet øverst til høyre), som er ansvarlig for «Business development» i NBC Interactive. Murphy er en meget kunnskapsrik kvinne, som ikke er teknolog, men som har et klart blikk for markedsmekanismer og NBCs situasjon og behov. – Dessuten gir en satsing på elektroniske medier en strategisk fordel ved at stasjonen fremstår som nytenkende, dristig og aktiv, fremhever Murphy.

Hennes analyse handler altså ikke om alle de fantastiske mulighetene interaktive medier gir, men snarere om hva som faktisk fungerer i markedet; hva folk vil ha og hva NBC kan tjene på å gå inn i de ulike områdene. Neste generasjon mediebrukere vil være meget informasjonsorientert, og trykke stadig vekk, om det er på fjernkontrollen eller tastaturet. Utfordringen er å holde dem innenfor NBC-området, uansett medium.

Underutviklet
Peg Murphy ser Internett som et underutviklet nisjemarked i dag, hvor hovedproblemet er tilgangen til mediet for folk flest. Internett vil ikke nå full utbredelse så lenge det kreves at man må ha en egen PC. Men ting kan endre seg raskt: Neste generasjon TV-apparater vil ha innebygd kabel-modem. Det betyr at du slipper å gjøre noe som helst, Internett bare er der på TV-skjermen. Murphy mener for øvrig at TV-apparatprodusentene ble tatt skikkelig på sengen av Internettbølgen. Først nå begynner de å se mulighetene. Flere produsenter har nå lisensiert Microsofts operativsystem CE (en lettversjon av Windows 95), som vil gi TV-apparatene PC-lignende egenskaper.

Neste generasjon Windows
Utbredelsen vil også øke når Microsoft kommer med arvtakeren til operativsystemet Windows 95. Dette skal visstnok ha full støtte for kombinert TV og Internett i en eller annen form, som innebærer at du bare plugger antennekabelen rett i PCen og får både TV og Internett opp på PC-monitoren. Peg Murphy har merket seg Microsofts enorme interesse for TV som distribusjonskanal. Dette er noe som har kommet de siste seks månedene og som de færreste forutså. Bills Gates kjøpte i vinter WebTV og gikk for noen uker siden inn med en milliard dollar i Comcast, som er USAs fjerde største kabel-TV-operatør.

Liten tro på WebTV
Likevel har Murphy liten tro på WebTV. Problemet ligger i at folk må gå i butikken og gjøre noe aktivt for å koble sammen en Internett-boks. Da kunne de like godt kjøpe en PC, selv om denne er mye dyrere (ca. USD 2000 mot ca. USD 300 for WebTV). 60 millioner dollar er i følge Murphy brukt på markedsføring av WebTV, men bare 50 000 personer har kjøpt produktet så langt.

Murphys overordnede syn er at løsningene ikke skal kreve masse dyr infrastruktur, eller kostbare anskaffelser for brukeren.

Formidling?
Når folk først har tilgang til Internett, handler det om å utvikle tjenester som de vil benytte. NBC eksperimenterer med flere teknologier. De har altså satt opp en rekke tradisjonelle Internettjenester, men de tester også to forskjellige «hybridløsninger» hvor TV-bildet og tilleggsinformasjonen følger hverandre ad: Intercast og Wink. Med begge teknologiene sendes informasjonen via vertikalblanken; dvs. den usynlige delen av TV-signalet.

Intercast
Intercast er en teknologi fra Intel hvor du har TV-bildet i en rute, navigasjonsrader i en annen og informasjonen som følger med TV-programmet (eller vanlige Internett-sider) i den tredje. Mens du sitter og ser på TV (via PCen) spretter det altså opp tilleggsinformasjon som du kan velge å fordype deg i mens sendingen går. NBC tilbyr 3-4 timer ukentlige sendinger hvor det følger med slik informasjon. 5-6 personer er engasjert i produksjonen. Det er ca. 100 000 brukere av InterCast i dag (som krever et eget tilleggskort i PCen), men Intel har inngått avtale med Compaq om at de skal levere Intercast som standard del av sine PCer utover høsten, så tallet på brukere kan komme til å øke raskt – til 2 millioner i løpet av 1998, spår Murphy.

Wink
En annen løsning NBC tester ut er Wink. Dette er små tekstruter som du kan få opp på skjermen ved å trykke en knapp på fjernkontrollen. Du må ha en kabel-tv-tuner av nyere type, men ellers ingenting annet (ikke PC). Nødvendig programvare som styrer tuneren lastes automatisk ned via kabel-nettet. Ca. 3 millioner amerikanere kan få denne tjenesten i dag. Vi snakker her altså kun om kortfattet tekst, ikke bilder eller grafikk av noe slag.

Peg Murphy ser at Intercast og Wink kan ha noe for seg i forbindelse med sportssendinger og muligens nyheter hvor det er behov for tilleggsinformasjon. Internettjenestene deres mener hun kan ha en funksjon i å skape «sosiale rom» hvor seerne kan føle seg som del av et fellesskap. Men generelt er hun synlig skeptisk til hvor mye seerne egentlig får ut av disse tjenestene. Det hun ønsker, er at folk skal kunne «samtale» med andre seere eller programfolkene i studio samtidig som en sending går. Arkivtjenester eller akkumulert programstoff har hun mindre tro på: Seerne er sterkt øyeblikksorientert, mener hun.

Skeptisk til streaming
Hun er også skeptisk til de ulike teknologiene for å «streame» video via nettet. Ingen av dem tilbyr god nok kvalitet til å kunne tilfredsstille NBCs tradisjonelle tekniske eller estetiske krav. Likevel tilbyr de bl.a. Jay Lenos Tonight Show i Real Video- og vXtreme-format (som også CNN benytter). NBC deltok også i noen av de første ekte Video On Demand-forskene (bl.a. det såkalte Orlando-prosjektet), men konkluderte med at gamle fjernsynsprogrammer ikke ar det folk vil ha. Bank-, shopping og andre nyttetjenester har Murphy derimot mer tro på i denne sammenhengen (hvilket også mange undersøkelser bekrefter).

Partnere
Ettersom NBC er USAs største TV-stasjon, har de inngått en rekke samarbeidsavtaler med de store aktørene i data- og nettindustrien. De viktigste er Microsoft og Intel. Som Peg Murphy sier; – Det meste trekker i retning av de to selskapene. Andre partnere er Yahoo, PointCast, Progressive Networks, samt diverse CD-ROM- og bokforlag.

Splittet rulletekst
Før vi avslutter rapporten fra NBC Interactive, må jeg få fortelle om det Peg Murphy er aller mest fornøyd med for tiden: Deres lille geniale oppdagelse når det gjelder rulletekster. De fikk ideen å splitte TV-bildet det siste minuttet av alle sendinger og legge rulleteksten i den høyre delen av skjermen, samtidig som slutten av programmet går i den venstre. Dermed kuttes pausene mellom programmene og publikum holdes fanget. Ideen er fanget opp av de fleste og metoden brukes nå av mange amerikanske stasjoner.

-- tom :-)


Peg Murphy er ansvarlig for «Business development» i NBC Interactive, USAs største kringkastingsselskap.


Intercast, en teknologi fra Intel hvor du har TV-bildet i en rute, navigasjonsrader i en annen og informasjonen som følger med TV-programmet (eller vanlige Internett-sider) i den tredje.


Gatelive i New York; hektisk, et TV-team oppi de hele osv.


Dette er New York i et nøtteskall; en hektisk forretningsmann, en Yellow Cab og reklameplakater.


Ettermiddagsrush. Det tetter seg fort til i alle kryssene som dannes av det kvadratske gatenettet.


Strandvolleyball i Central Park.


Eller en (relativt) stile rotur på en av sjøene som den store parken rommer.


T-banenettet er godt utbygd og meget effekivt. USD 1,50 (ca 11 kroner) pr. enkeltbillett


Lobbyen på Edison Hotel, hvor jeg nå sitter og venter på transporten ut til flyplassen, og turen tilbake til San Francisco. Dit kommer
Anne og ungene fra Oslo i morgen ettermiddag – og så skal vi ha ferie!!