Mandag 16. juni '97
Marimba, VDO og PointCast
Oversikt over reisebrevene
I dag har vi rast rundt i Silicon Valley i full fart og 30 graders varme, til tre bedrifter som på svært ulikt vis forsyner Internettbrukere med ting de har bruk for – eller har de det, og er dette noe vi skal satse på?

Arthur van Hoff var en av folkene i Sun som utviklet programmeringsspråket Java for ca. 2 år siden (det ble lansert i august 1995). Java – som mange vil vite – har blitt en felles standard for å lage avanserte funksjonalitet på Internett, f.eks. banktjenester, interaktive kart og spill av alle slag.

For et drøyt år siden gikk fire av kjernefolkene i Java-teamet hos Sun ut og etablerte selskapet Marimba som tilbyr produktet Castanet. Dette er en teknologi for å overføre Java-applikasjoner eller annen programvare automatisk via Internett til brukeren slik at han eller hun alltid har oppdatert programvare på sin PC. Castanet er nå en integrert del av Netscapes NetCaster (deres pushløsning).

Marimba-folkene så nemlig at Java-programmer kan bli ganske store og at det trengs en infrastruktur for å få dem ut til folk flest. – Vanlig informasjon som du leser rett opp og ned er nemlig ikke nok i lengden, mener van Hoff. Vi har alt sett en utvikling mot nyttetjenester, og den neste fasen vil handle om kommunikasjon mellom mennesker. Internett vil bli stedet for lyd- og videokonferanser og utveksling av meninger og sosialt samkvem i alle former.

Men dette krever at noen er i stand til å levere oppkobling mot Internett med mye bedre kvalitet enn i dag. Hvis du løfter av telefonrøret og slår et nummer, forventer du at det ringer i andre enden. Slik er det ikke på nettet. Klikker du på en peker, kan det hende du får kontakt, men det er slett ikke sikkert. Og skal du bruke lyd eller video, er det enda mer usikkert. – Leverandørene må kunne garantere forbindelsene før den neste bølgen tar av, mener van Hoff.

Video i fullformat
Neste besøk var hos VDOnet, som leverer VDOlive – en teknologi for å sende video over Internett (eller intranett). Min mening er at dette selskapet tilbyr den beste teknologien pr. i dag (bedre enn Real Video), og gjenomgangen vi fikk bekrefter dette. Noen hovedpunkter:

  • VDOLive er fullt dynamisk, dvs. at man bare trenger å lage en eneste videofil i høykvalitets VDO-format. Deretter er det båndbredden ut til bukeren som bestemmer hvilken overføringskvalitet man faktisk får. VDO-playeren er altså interaktiv i den forstand at den hele tiden måler effektiv overføringsrate og rapporterer denne tilbake til serveren som kan justere seg selv.
  • Dette betyr at man alt i dag kan legge ut video med nokså høy kvalitet, og at brukerne får glede av kvaliteten den dagen de har tilgang til høyere båndbredde.
  • Lyden er prioritert: De første 10 kbps er avsatt til bare lyd. Deretter prioriteres svart/hvit bildeinformasjon, så fargene og til slutt bilderaten. I praksis oppleves dermed VDOlive som en robust teknologi. Mannen vi snakket med, Randy Haldeman, hadde nettopp gjort en demonstrasjon i Monaco, og oppdaget til sin egen glede at det var mulig å få tilfredsstillende resultater derfra, som vi jo også får fra Norge mot USA.
  • Versjon 3.0 av server og avspiller støtter bedre lydkvalitet (22 kbit/s), opptil 512 kbit/s bitrate og 30 bilder i sekundet. Versjonen skal foreligge i løpet av ca. en måned. I praksis har man da video gående over hele skjermen med jevnt flytende bilder og god kvalitet. Kvaliteten er på linje med det vi har sett i Video-on-demand-eksperimentet med Telenor, og der er båndbredden mange ganger høyere.

Randy Haldeman regner for øvrig med at 30 prosent av de amerikanske brukerne vil ha 56 kbit/s eller høyere båndbredde i løpet av to år. Han mener fjernsynsnyheter er det området hvor behovet vil være størst. VDOnet er i dag markedsleder innen video-streaming generelt, men regner med å få sterk konkurranse når det gjelder lavkvalitets video. Derfor satser de på det øvre kvalitetssjiktet, og regner med å kunne holde denne skansen. Styrken deres ligger i den dynamiske komprimeringsalegoritmen de har utviklet. Deler av den har de imidlertid gitt til Microsoft, mot å få et visst innpass i MS Explorer, men de føler seg ikke trygge på at Microsoft kan komme til å dolk dem i ryggen ...

Microsoft II
Dagen ble avsluttet (etter hektisk kjøring fra det ene kontoret til det andre) hos PointCast, som er den store aktøren innen push-markedet. PointCast er en bit programvare som du henter via Internett og installerer på din egen PC. Deretter kan du velge å vrake blant flere titalls amerikanske nyhetskilder, tidsskrifter og andre informasjonskilder. Informasjon du abonnerer på blir så kontinuerlig lastet ned via nettet til din PC uten at du trenger å tenke mer over den saken. På kjøpet får du reklame i betydelige mengder, og inntektene fra disse deles mellom PointCast og informasjonseieren, kunne Wendy McCarthy i fortelle. Hun er PR-konsulent hos PointCast og var vår samtalepartner sammen med Elisa Nakata, som er ansvarlig utvikling av det internasjonele markedet.

PointCast har en filosofi som best kan sammenlignes med Microsofts:. De vil levere et generelt informasjonsgrensesnitt til brukere over hele verden, og så er det opp til PointCast å fylle det med redaksjonelt innhold, hovedsakelig amerikansk sådan. Men de jobber med å få inn europeiske innholdsprodusenter, og vil starte med Storbritannia, som jo også er engelsktalende. De kunne fortelle at mange skandinaviske aktører har vært i kontakt med dem, og at Sverige trolig blir deres testmarked når den tid kommer. Skandinavia er interessant fordi vi har høy Internett-utbredelse og bevisste brukere.

PointCast ser at deres løsning kan virke noe monoman i lengden, og lanserer om kort tid et bredt utvalg tilleggsfunksjoner som skal gjøre produktet mer attraktivt. Bedrifter kan sette opp inntil fem interne informasjonskanaler som rundt ved siden av kanalen til de profesjonelle informasjonsleverandørene, og vanlige brukere på Internett kan kostnadsfritt etablere sine kanaler i vill konkurranse med de titusener av andre som vil gjjøre akkurat det samme. De vil også levere server-/replikeringsløsninger for bedrifter som gjør at informasjon kan lagres lokalt og at behovet for bånndbredde ut mot nettet reduseres. PointCast er nemlig slik lagd at det overføres svært store mengder data i form av tekst og bilder. Dette har de også fått mye kritikk for, bl.a. på WWW6-konferansen i Santa Clara i april (eller var det mai?).

Lytt på radio!
Samtalene med alle tre bedriftene i dag er tatt opp på DAT, og vil danne grunnlag for innslag i Radionettet utpå sensommeren. Jeg har også gjort avtale om å gjøre et telefonintervju med Radionettet i morgen kveld (California-tid), og dette blir trolig sendt denne uken (akkurat når vet jeg ikke, men det kan Håkon Gundersen svare på, skal prøve å få ut den opplysningen i løpet av onsdag, senest)

-- tom :-)


Randy Haldeman i VDOnet demonstrerte fullskjerm video med deres versjon 3.0 av VDOlive.


Og slik ser det ut ...


Wendy McCarthy hos PointCast (som her blunker til fotografen) forklarte selskapets nokså ambisiøse planer.