Fredag 13. juni '97
Wayfarer, SunLabs og SGI
Oversikt over reisebrevene
I dag, fredag 13., har det gått litt i krøll hele veien, men ikke for oss – mest for vertskapet. I sum ble det en meget god dag med mange nyttige innspill. Amerikanerne er flinke til å improvisere, men har dårlig hukommelse.

Intern puffing
Dagen startet med et besøk hos Wayfarer, hvor ankomsten til to personer fra den andre siden av planeten kom ganske overraskende på Scott Healey, som bare har fått ca. ti e-postmeldinger om dette på forhånd, men han tok seg raskt inn igjen og tro ivei med en overbevisende presentasjon.

Wayfarer har i grunnen bare ett produkt å tilby; INCISA. Dette er en såkalt «push-løsning». Kort sagt er det et lite dataprogram som starter automatisk når du slår på PCen og som ligger og går i bakgrunnen så lenge maskinen er på.

Straks det sendes ut en nyhet, spretter programmet opp og viser deg nyheten i et vindu på skjermen. Nyheter i denne sammenhengen kan sendes ut fra Informasjonsavdelingen eller hvilken som helst annen avdeling, hentes fra etablerte nyhetskilder på Internett (f.eks. Aftenposten), eller kan være resultat av «intelligente roboter» som søker Internett etter ting man selv har bestemt. INCISA kan også fungere som en skjermsparer, slik at du får nyhetene opp hver gang PCen har vært inaktiv noen minutter.

Det finnes mange slike push-løsninger på markedet, PointCast og Marimba/Castanet er to andre som vi skal se på over helgen. INCISA skiller seg likevel ut på flere måter:

  • INCISA pumper svært lite informasjon ut på nettet – bare tittel, ingress og en peker (URL). Selve nyhetssaken får du opp ved å klikke på pekeren, som bringer deg til en vanlig webside på Torget
  • Det er i utgangspunktet svært få muligheter for å «rote seg bort» med instillinger av programmet
  • Programmet er meget lite og lett, og kan dermed kjøres selv på våre gamle 486-maskiner med lite RAM og Windows 3.11
  • Grensesnittet for å legge inn nyheter er svært enkelt å bruke
  • Man kan lage «kanaler» for bestemte grupper av brukere, f.eks. kan ledere få sine egne nyheter som ingen andre kan se, Radioen kan ha sin egen kanal, Fjernsynet sin osv.
  • All forsendelse av informasjon er kryptert; dvs. sikret mot «tyvtitting»

INCISA har litt feilaktig fått mye oppmerksomhet på Internett. Faktisk er dette den eneste av push-løsningene som er laget spesielt for bedriftsintern bruk, og ikke for generell nyhetsformidling via Internett. Dette preger også INCISA i alle ledd; den tar hensy til nettopp de behov bedrifter – også NRK – har.

SunLabs på sparket
Det skapte atskillig forvirring da vi etter en del korrespondanse og telefonering stilte opp hos Sun Laboratories utpå formiddagen. Avtale var riktignok inngått alt i april; men deretter tydeligvis glemt. Likevel; etter en liten lunsjpause og en halvtimes forklaring fra oss om hva vi egentlig ville, fikk vi tre kvarter med Duane Nothcutt, som jobber i multimediaavdelingen. Han forklarte i korte trekk prinsippet med frie forskningsrupper på fra 4-5 til 10-12 personer som jobber som best de kan for å skape nye, fremtidsorienterte produkter. Men det drives også grunnforskning som kan strekke seg over flere år.

Northcutt tegnet et bilde av Silicon Valley som et område med stor utveksling av ideer, teknologi og kvalifiserte personer. Det hele skjer i en uformell atmosfære hvor man kjenner hverandre og spiller med åpne kort. Vi trodde kanskje at den knallharde konkurransen ville skape et behov for å beskytte seg mot konkurrentene, men altså tvert imot.

Northcutt gikk igjennom noen av de sentrale forskningsprosjektene og viste oss bl.a. digital video on demand med svært høy kvalitet (240 MByte/s, som er den høyeste tekniske standarden som ble vedtatt av FCC i vinter.) For øvrig var han innom:

  • Talegjenkjenning. De har kommet langt med en Java-API som visstnok skal fungere svært bra
  • Konseptuell indeksering av tekst, hvor avanserte logiske alegoritmer gir intelligente søk i store tekstmasser
  • Fjernundervisning – særlig med vekt på delte arbeidsrom, samarbeid over avstand mellom bedrifter etc.
  • Et nesten ferdig produkt som digitaliserer vanlig fjernsyn, henter inn den samtidige tekstingen (tilsva. s. 777) og indekserer det hele i en database som gir deg et utmerket verktøy for medieovervåking.

Særlig de to første prosjektene peker mot en fremtid med intelligente PCer som «forstår» hva de selv holder på med og som du kan snakke til på vnlig måte. Dette er uhyre spennende perspektiver, om enn noe langsiktige.

La oss legge til at Sun er bedriften som utviklet programmeringsspråket Java, og som står bak utviklingen av Network Computer'en (NC). Northcutt var imidlertid klar i sin spådom om NCens fremtid: – Det skal svært mye til for at den vinner stor utbredelse. Wintel (Microsoft Windows og Intel-prosessorene) har praktisk talt monopol i markedet og lar seg vanskelig «knekke». Det vil ta i hvertfall 2-3 år før vi kan ane om NCen har noen sjanse, og selv var han nokså tvilende. Klar tale.

Show hos SGI
I motsetning til Sun, var Silicon Graphics (SGI) svært godt forberedt på å få besøk fra Norge. Ikke bare visste de hvem som er sjef for SGI i Norge (Mark Miler), men de hadde også sørget for at den ene personen som ikke kunne komme var blitt erstattet av en som sikkert var minst like god. At de glemte å orientere resepsjonen som sendte oss til feil bygning får så være ...

Vi fikk en todelt forestilling. Den første økten var en gjennomgang av SGIs intranett («SGI Junction»), og pinsippene for produksjon, bruk og vedlikehold. Det hele er organisert avdelingsvis, slavisk i tråd med organisasjonskartet. Hver avdeling står selv ansvarlig for å legge ut og vedlikeholde sine ting.

Oppå dette er det bygd en søkemotor, «Sniff», med svært god funksjonalitet, f.eks. sjekk av døde lenker. Hovedverktøyene for produksjon er Live Wire Pro og RCS (Revision Control System) som er et SGI/Unix-produkt.

Intranettet omfatter også et betydelig hierarki av diskusjonsgrupper (vanlig newsserver) og en felles base med presentasjoner og markedsføringsmateriale. For streaming av lyd og video bruker de deres eget produkt Mediabase. Det er laget en kobling rett mot salgssystemet som gir all tenkelig info om kunde- og produktstatus, og det hele er selvfølgelig autentisert. Intranettet har vært i drift siden 1994 og rommer i dag ca. 255 000 sider (har vært ope i ca. 450 000). Alle vi møtte (det var også to hyggelige kvinner til stede som knapt sa et ord) erklærte at de ikke ville klare å leve så mye som en dag uten intranettet ...

For å få folk i gang har de lagd plakater med «riv-av-lapper» som forklarer hvordan du selv kan installere en webleser. De har «webdager» fire ganger i året, hvoralle webmasterne møtes for å diskutere faglige spørsmål og pleie det sosiale.

Del to av møtet hos SGI var med Rob Lewis, som i følge visittkortet jobber med markedsføring, men som viste seg å være en lidenskapelig VR-programmerer. Han gjøv løs med å forklare de fineste små finesser i java og VRML 2.0 og tillot seg å pusse litt på en 3-dimensjonal jungel-øy mens vi satt og lot oss begeistre. De som vil vite mer, kan ta en titt på http://vrml.sgi.com/.

I korte trekk handler dette om produktkonseptet Cosmo, som består av produksjonsverktøy og plugins for å vise ekte Virtual Reality på vanlige PCer. Produksjonsverktøyene finnes bare for SGI-plattformen (men kommer for NT i første kvartal 98), mens playeren er tilgjengelig for alle, og er selvfølgelig prøvd også av undertegnede til stor glede.

Men man kan jo merke seg hva Lewis mener om nytteverdien av det hele: – Det tredimensjonale grensesnittet vil neppe få noen betydning når det gjelder å vise frem vanlig tekstinformasjon, som jo er og blir todimensjoale sider. Men omgivelsene rundt dokumentene kan godt utvikle seg til å bli i 3-dimensjonalt multimediaformat. Og når man skal prøve å forholde seg til fysiske gjenstander (ekte eller virtuelle) via nettet, er VRML eneste utvei.

Cosmo-playeren blir integrert i Netscape 4.0, og leveres med en slags maskot – «Floops», som er en tredimensjonal karakter som leder deg gjennom landskapene. Cosmo har før øvrig nettopp blitt en egen forretningsenhet i SGI, med 300 personer, egen bygning og store forventninger. De har nettopp også kjøpt selskapet Paragraph (hvilket ikke sier oss noe som helst, dette må sjekkes).

Rob Lewis spår at VRML vil bli en sterk, konkurransedyktig plattform innen 2-3 år og at teknologien vil bli innarbeidet i det generelle PC-grensesnittet. Sammenfattet i en enkelt setning lyder budskapet som følger: «This stuff rocks». Dessuten kan han avsløre at det sitter en gjeng på ca. hundre russere i Moskva og utvikler noe svært hemmelig ...

---------

Akkurat nå er det basketballkamp på NBC – Chicago-Illinois. Michael Jordan er med på den ene eller andre siden og det er svært høy temperatur. Aner ikke hva det betyr, men det er veldig viktig .... zzzz ... natti natti.

-- tom :-)


Scott Healey hos Wayfarer, en meget engasjert selger og demonstrator, med god innsikt.


Duane Northcutt, Sun Labs, en engasjert sivilingeniør med førstehåndskunnskap om det meste.


Fullt digital Video on demand, vist hos Sun , med høyeste mulige tekniske standard iflg. FCCs nye standard, som ble vedtatt i vinter.


En meget godt fornøyd gjeng hos Silicon Graphics, som har ambisjoner om å overta verden – om noen år. Rob Lewis til høyre, de to andre er fremdeles et hyggelig mysterium.


San Jose er Californias første hovedstad (lenge før San Francisco eller Sacramento var påtenkt) med mange europeiske trekk, blant annet bytrikk.


Vel – slik ser motell nummer to ut. Spennende? Mitt rom er i venstre bildekant ...


Svømmebasseng finnes selvfølgelig, men så langt har ingen brukt det. Det trengs noen barn her ... (store barn gjelds ikke, de er utslitt lenge før de kommer seg i vannet)