WebInnovation 17. juni, kl. 11.30
HTML and the browser: What to design for?
Description: How do you know what to design with or develop for, if you don't know what the browsers will support? Find out where the leading browsers are headed, and voice your opinion on where they should go and what they should support in this lively session.

Benjamin Feinman, Netscape Communications
Fremtidige teknologier:

Sjekk: http://developer.netscape.com/mcf.html

Salen stilte kritiske spørsmål om hvordan man skal forholde seg til alle de ulike versjonene av browsere når ny funksjonalitet bygges inn i de nye. Hr. Feinman ble svar skyldig – rett og slett. Det kom forslag om at Netscape kan utvikle en mal som tar hånd om "rutingen" av ulike versjoner. Andre foreslo at serveren bør kunne gjøre dette. Men ... ingen løsning.

Scott Isaacs, Micsosoft, Explorer-teamet

En designer hos Mercury Center: